Informacje

Wojciech Kwiatek absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w specjalności dyrygentura orkiestr dętych oraz gra na klarnecie. Jest laureatem kilkudziesięciu międzynarodowych konkursów muzycznych w Polsce, Czechach, Niemczech, Dani, Hiszpanii, Słowenii oraz we Włoszech. Odznaczony Przez Ministra Kultury odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Prowadzi działalność dydaktyczna w szkołach muzycznych I i II stopnia, jest czynnym zawodowo dyrygentem oraz klarnecistą.